Handdruk

27-09-2019
Coöperatief leren:

Inmiddels zijn niet alleen de leerkrachten gewend aan het gebruiken en inzetten
van coöperatieve werkvormen in de lessen, maar weten ook de kinderen steeds
beter hoe de verschillende structuren werken.
Waarom zijn wij vorig schooljaar gestart met het invoeren van coöperatief leren?
Als team wilden wij graag onderzoeken hoe wij de betrokkenheid van de
kinderen konden verhogen en meer konden differentiëren tijdens de lessen. Na
onderzoek gedaan te hebben welke methodiek of werkwijze daar goed op
aansloot kwamen wij uit bij het coöperatief leren. Coöperatief leren en
Vreedzaam hadden tevens veel gemeenschappelijke delers dus zagen wij een
win-win situatie. Vanaf de start, die wij best spannend vonden, tot heden zien wij
dat het coöperatief leren heel veel goeds heeft gebracht. Juist doordat de
interactie centraal staat versterkt het coöperatief leren het leerproces en creëert
het coöperatief werken hoge betrokkenheid en plezier. Tevens zien wij dat
kinderen de lessen als plezierig en afwisselend ervaren.
Klik hier voor de handdruk.