Handdruk

08-04-2019
OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Wat fijn dat 92 ouders de oudertevredenheidspeiling hebben ingevuld! We zijn blij dat we op alle aspecten een hogere beoordeling van u hebben gekregen dan bij de peiling van vorig schooljaar: een 7,2 gemiddeld ten opzichte van een 6,5 vorig schooljaar. De
grootste stijging is zichtbaar in de aspecten Schoolklimaat en Informatie en communicatie. Fijn dat onze inzet op De Vreedzame School, Coöperatief leren, het sturen van weekmemo's en het openstellen van het Ouderportaal en ParnasSys door u als ouders
positief wordt ontvangen. De ontwikkeling op het gebied van het verder ontwikkelen van het onderwijsleerproces heeft onze focus voor de komende schooljaren.

Aantal oudersverzorgers: 162 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 92
Bron: Vensters

Klik hier voor de Handdruk.