Handdruk

22-01-2021
LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING
Wij zijn blij dat de leerlingen van groep 6 t/m 8 ook dit jaar onze school het cijfer 8,4
(vorig schooljaar exact hetzelfde cijfer, schooljaar daarvoor een 7,8) hebben gegeven.
Het vasthouden van dit mooie resultaat vereist continue aandacht voor het sociale
klimaat op school en daar gaan wij graag mee door! Bron: Scholen op de kaart..

Klik hier om de gehele Handdruk te lezen.