Handdruk

19-07-2019
SCHOOLPLEIN

Het heeft even geduurd, maar eindelijk kunnen we vertellen dat in september (in
het nieuwe schooljaar) het schoolplein gerenoveerd gaat worden. Het
uiteindelijke ontwerp is tot stand gekomen door input van leerlingen, team en
ouders.
Het nieuwe schoolplein zal veel meer tegemoetkomen aan de verschillende
bewegingsbehoeften van kinderen (klimmen, schommelen, balanceren, elkaar
ontmoeten etc). Tevens worden de verschillende pleinen (midden- en
bovenbouwplein) op een natuurlijke wijze aan elkaar verbonden door het
amfitheater dat daar zal worden gemaakt.
Inmiddels is ook de nieuwe voetbal-basketbalkooi besteld. Deze zal ook in
september geleverd worden. Als het midden- en bovenbouwplein gerealiseerd is,
gaan wij verder met de zijkant van het schoolgebouw en het verfraaien van het
kleuterplein. De eerste ontwerpen van deze pleinen liggen ook al klaar.
Klik hier voor de handdruk.