Handdruk

18-11-2019
LESSEN WETENSCHAP, NATUUR EN TECHNIEK IN DE GROEPEN 5 T/M 8 .
In ons jaarplan hebben wij aangegeven dat wij dit schooljaar extra aandacht willen
besteden aan techniek, natuur, en wetenschap in ons onderwijs.
Een eerste start is dan ook dat wij voor dit schooljaar twee keer een techniekweek
hebben ingepland voor alle groepen.
Echter, wij denken dat het daarnaast effectief is om ook expertise van buiten naar binnen
te halen. Hiermee geven wij een extra impuls aan de lessen voor deze vakgebieden én
leren wij tegelijkertijd van de experts, zodat wij het op den duur zelf kunnen geven en
verweven in ons onderwijs... Klik hier voor de handdruk om verder te lezen.