Handdruk

14-02-2020
UITSLAG OUDERTEVREDENHEIDSPEILING
In de vorige Handdruk hebben wij terugkoppeling gegeven van de uitslag van de leerlingtevredenheidspeiling. Inmiddels is de uitslag van de oudertevredenheidspeiling ook bekend en kunnen wij u melden dat wij erg blij zijn met de uitslag. Van een 7,2 zijn wij gestegen naar een 7,7..
Klik hier voor de handdruk om verder te lezen.