Handdruk

22-09-2022
DE VREEDZAME SCHOOL
De eerste twee weken van het schooljaar wordt altijd extra aandacht besteed aan de de
groepsvorming. Samen positieve normen bepalen waar je met elkaar een jaar de
vruchten van plukt. De regels en afspraken die samen bepaald worden komen gedurende
het gehele schooljaar terug.
Regels zijn er dus niet zomaar, wij willen dat iedereen kan zien én voelen dat wij een
Vreedzame School zijn.
Voor de komende weken de schoolregels voor de komende weken:
- Vergissingen maken we goed; week 5-9 sept.
- We praten netjes en aardig tegen en over elkaar; week 12-16 sept.
- Iedereen mag en hoort erbij. Week 19-23 sept.
- We gebruiken geen scheldwoorden week 26-30 sept.
Klik hier om de gehele Handdruk te lezen.