Handdruk

27-10-2019
Studiemiddagen

In de afgelopen weken is er voor het team een aantal studiemomenten geweest.
Bijeenkomsten waarop wij met elkaar in gesprek gaan over ons onderwijs waarin ons
jaarplan richting geeft. Hoe geven wij ons onderwijs nu vorm en waar willen wij naartoe werken. Voor dit schooljaar hebben wij in ons jaarplan opgenomen dat de
kleutergroepen dit schooljaar meerdere studiemomenten bijeenkomen, onder
begeleiding van een kleuterexpert, en begeleid worden in het creëren van een rijke
leeromgeving. Vanuit verschillende theorieën wordt bepaald hoe de leerkrachten samen een vertaalslag kunnen maken naar de praktijk. Hoe leren en denken kleuters en hoe sluiten wij onze thema's hier zo goed mogelijk op aan en zorgen wij dat er ook ruimte is voor eigen inbreng van de kinderen.
Klik hier voor de handdruk.