Handdruk

16-12-2019
OUDERAVOND MAANDAG 13 JANUARI 2020.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u verteld dat wij met ons team aan het onderzoeken zijn welk lestijdenmodel past bij goede arbeidsomstandigheden voor het team. Inmiddels zijn wij weer een aantal stappen verder, is de MR meegenomen in het proces en willen wij u hierin ook graag meenemen. Maandagavond 13 januari van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur organiseren wij voor u een ouderavond om toelichting te geven op ons voorstel ,de voor- en nadelen etc. Wij vernemen graag van tevoren of u aanwezig bent. U kunt dit aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren) of bij de directie. Klik hier voor de handdruk om verder te lezen.