Bestuur Het Sticht

Onze school maakt deel uit van de Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs Het Sticht in Zeist. Onder deze stichting ressorteren acht basisscholen in Baarn, Den Dolder, Driebergen, Doorn, Wijk bij Duurstede en Zeist.
Het adres van de stichting is:
Laan van Vollenhove 3045
3706 AL Zeist
Telefoon: 030-6939464
Fax: 030-6919109
E-mail
: info@hetsticht.nl

Organisatie van het bestuur
Het College van Bestuur bestuur van het Sticht wordt gevormd door Herbert Griffioen. 
De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene zaken. De Raad spreekt zich uit over beleidslijnen en staat het College met raad terzijde. De Raad heeft onder meer als bijzondere taken:
- benoemen, ontslag en beoordeling van het College;
- vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het College;
- vaststellen en wijzigen van de statuten;
- goedkeuring van de begroting, jaarrekening en jaarverslag;
- benoeming van de accountant.
De Raad bestaat voor minstens de helft uit ouders of verzorgers met één of meer kinderen op een van de scholen van de Stichting. De Raad is te bereiken via het adres van de Stichting.


Werken bij Het Sticht:
Bekijk de introductiefilm.