De Uitdaagklas

De missie en visie van Griffel wordt ook in de Uitdaagklas, waar gewerkt wordt met (hoog)begaafde kinderen, gevolgd. Daarnaast is het belangrijk dat er voor deze kinderen extra aandacht is voor de manier van werken en het ontwikkelen van vaardigheden. Deze vaardigheden hebben (hoog)begaafde kinderen nodig om het beste uit zichzelf te kunnen halen op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied. Zo is er onder andere extra aandacht voor het leren leren, omgaan met frustraties als gevolg van eventueel onderpresteren, je anders voelen, hoge orde denkopdrachten, enzovoort. De kinderen worden op een andere manier aan het werk gezet waarbij samenwerken met ontwikkelingsgelijken en analyseren, evalueren en creëren van groot belang zijn.
In de Uitdaagklas worden de kinderen bewust gemaakt van hun eigen leerproces, krijgen ze inzicht in hun eigen leerontwikkeling en leren ze om te gaan met de gevolgen hiervan.

Het doel van specifiek onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen is om deze leerlingen de bagage te geven die ze nodig hebben om als evenwichtige mensen klaar te zijn voor de toekomst.  

Klik hier voor ons protocol voor meer- en hoogbegaafde kinderen.