KMN Kind & Co

De Griffel heeft de voor- en buitenschoolse opvang ondergebracht bij KMN Kind & Co. De ouders/verzorgers maken zelf afspraken over vóór- en naschoolse opvang met KMN Kind & Co.   

KMN Kind & Co maakt voor en na school gebruik van een van onze lokalen. De kinderen van onze school van 4 t/m 7 jaar kunnen hier geplaatst worden. De voorschoolse opvang is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Voor meer informatie kunt u hier klikken.