Oudercontact cyclus

Gesprekcyclus groepen 1 en 2:
Periode Soort gesprek: Duur: Wie aanwezig: Verplicht voor:
Augustus Startgesprek, overdracht afstemmen en inleveren rapport 10 min. Leerkracht, ouders én kind Ouders én kind
November Voortgangsgesprek 10 min. Leerkracht en ouders Facultatief
 
Februari Rapportgesprek groep 2
Voortgangsgesprek groep 1
10 min. Leerkracht en
ouders
Ouders
Juni Eindgesprek, tweede rapportgesprek en overdracht 15 min. Leerkracht, ouders én kind Ouders en laatste 5 minuten is het kind erbij
Gesprekcyclus groepen 3 t/m 7:
Periode Soort gesprek: Duur: Wie aanwezig: Verplicht voor:
Augustus Startgesprek, overdracht afstemmen en inleveren rapport 10 min. Leerkracht, ouders én kind Ouders
én kind
November Voortgangsgesprek 10 min. Leerkracht en ouders Facultatief
Februari Rapportgesprek 10 min. Leerkracht en ouders Ouders
Juni Eindgesprek, tweede rapportgesprek en overdracht
Voorlopig advies VO groep 7
15
min.
Leerkracht, ouders én kind Ouders en laatste 5 minuten is het kind erbij
Gesprekcyclus groep 8:
Periode: Soort gesprek: Duur: Wie aanwezig: Verplicht voor:
Augustus Startgesprek, overdracht afstemmen en inleveren rapport 10 min. Leerkracht, ouders én kind Ouders én kind
Oktober Gesprekken over Drempelonderzoek 10 min. Leerkracht, ouders én kind Facultatief
In de 2e week na de kerstvakantie Definitief adviesgesprek VO 15 min. Leerkracht,
evt. intern begeleider, ouders én kind
Ouders én kind
Groep 3 en 8 houden wél een informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Groepen 1/2 en 4 t/m 7 houden géén informatieavond. Alle info over de groep gaat middels een informatiebrief via het ouderportaal naar de ouders.

Startgesprekken in nieuwe schooljaar voor alle ouders. De data voor de startgesprekken worden bekend gemaakt in de jaarkalender en in de Handdruk (nieuwsbrief).

Ouders van  groep 3 kunnen tot aan de kerst met hun kind mee de klas in. Na de kerstvakantie gaan de kinderen zelf de klas in en nemen ouders afscheid van hun kind bij de deur van de klas.
Ouders van de groepen 4 t/m 8 kunnen met hun kind meelopen tot aan de deur bij de klas en nemen daar afscheid van hun kind. In de praktijk zien wij dat veel kinderen van de hogere groepen zelf de school binnen komen en afscheid nemen van hun ouders buiten op het plein. Dit is natuurlijk ook prima.
De reden dat wij vanaf een bepaald moment (kerstvakantie groep 3) ouders niet meer mee de klas in laten gaan heeft te maken met de onrust die hierdoor ontstaat. Wij willen ons goed kunnen focussen op de kinderen als zij de klas binnenkomen en merken dat dit beter lukt als de kinderen voor de deur van de klas afscheid nemen van hun ouders.

Aan het einde van een schooldag wachten de ouders op het schoolplein tot hun kind naar buiten komt.
Met deze afspraken willen wij geenszins de indruk wekken dat ouders niet welkom zijn in de school, maar willen wij vooral de rust en aandacht naar de kinderen laten uitgaan bij de start en het einde van de dag.

Als je als ouder vragen hebt dan ben je natuurlijk altijd welkom om na schooltijd even langs te komen.