Samen leren, samen leven!

OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Wat fijn dat 92 ouders de oudertevredenheidspeiling hebben ingevuld! We zijn blij dat we op alle aspecten een hogere beoordeling van u hebben gekregen dan bij de peiling...
Blok 5 'Iedereen draagt zijn steentje bij'
Activiteiten voor de maanden maart en april 2019.