Leerlingenraad

Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier op school en bij het leren kan toenemen. Wij willen onze leerlingen actief betrekken bij de inrichting van ons onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen voor de school om er iets mee te doen.
Daarnaast geeft de leerlingenraad invulling aan actief burgerschap. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze deelnemen aan en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden zo verantwoordelijke burgers die actief deelnemen aan het verbeteren van hun omgeving.
De leerlingenraad van de Griffel bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 4 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en wensen die zij én hun achterban aandragen voor onze school. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op school.