Ouderbetrokkenheid

Maakt een goede samenwerking tussen school en ouders nou echt het verschil voor wat betreft de leerprestaties van kinderen en jongeren? Onderzoek laat zien van wel. Inmiddels is ruimschoots aangetoond dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen wanneer hun ouders betrokken zijn. Bedoeld wordt dan een werkelijke samenwerking en niet zozeer de vrijwillige activiteiten die ouders op school doen.
Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind. Bij ouderbetrokkenheid voelen ouders zich (mede) verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. Ouderbetrokkenheid doet er dus toe!


                                                                   

Het is dus vooral een manier van denken die vorm geeft aan ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid 3.0 noemen we dat. Van informeren naar samenwerken.
De Griffel hanteert hierbij de tien criteria geformuleerd door het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS).
Een werkgroep bestaande uit schoolleiding, ouders en leerkrachten volgt deze criteria in de praktijk en ontwikkelt initiatieven om de ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel te houden.
Onze missie is niet voor niets: 'Samen leren, samen leven!'.