De Vreedzame School

                                                                                                                                         

Op onze school werken we met de methode De Vreedzame School. De Vreedzame School is niet zomaar een methode maar eentje die werkt aan een vreedzame cultuur in de klas en in de school. Dat vraagt om een pedagogische, doorlopende lijn door de school. Met deze manier van werken maken we de kinderen bewust van hun eigen bijdrage aan én verantwoordelijkheid voor een fijne schoolomgeving.
Hieronder leest u meer over de inhoud van de lesblokken die in dezelfde periode in alle groepen aan bod komen.

 

 
Blok 1 - We horen bij elkaar
In blok 1 staan de lessen in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.

Blok 2 - We lossen conflicten zelf op
In dit blok leren de leerlingen het begrip 'conflict', en krijgen ze zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten zelf oplossen.

                                                                             


Blok 3 - We hebben oor voor elkaar
Dit blok besteedt aandacht aan communicatie. Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen en inleven in een ander, actief luisteren en samenvatten.
 
Blok 4 - We hebben hart voor elkaar
In blok 4 staan gevoelens centraal. In dit blok worden onder andere twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen én het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander.

                                                                               


Blok 5 - We dragen allemaal een steentje bij
Dit blok gaat in de eerste invoeringsjaren over mediatie, en de jaren daarna over andere vormen van leerling participatie (bijv. leerlingenraad, wijkraad etc.).

Blok 6 - We zijn allemaal anders
Tijdens dit blok staat het open stellen voor verschillen centraal. Kinderen onderzoek overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, school, omgeving van de school en de wereld.