Hoogbegaafdheid

De missie en visie van de Griffel wordt ook vormgegeven in ons onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook deze leerlingen willen we laten ontdekken wie ze zijn. We willen samen met hen onderzoeken hoe ze hun talenten kunnen inzetten en hoe ze uitdagingen kunnen aangaan om nieuwe dingen te leren. Ook willen we hen leren hoe ze met gelijkgestemden, maar ook met andere kinderen kunnen omgaan en kunnen samenwerken. Dit vraagt om een andere aanpak in het onderwijs dan bij gemiddeld begaafde leerlingen (Houkema, 2008). Aangepast onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen is dan ook geen luxe, maar een noodzaak. Er kan echter niet één onderwijsaanpassing worden genoemd die dit in zijn totaliteit kan bieden voor iedere leerling. Daarom hanteren wij vier sporen aan onderwijsaanpassingen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, zodat het onderwijs aansluit op de behoefte van de specifieke leerling.

In het schooljaar 2017-2018 is op de Griffel een start gemaakt met specifiek op meer- en hoogbegaafde leerlingen gericht onderwijs. Hiervoor zijn twee talentbegeleiders op school, die de meer- en hoogbegaafde leerlingen begeleiding geven.
Voor het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben we vier sporen:
1) verdieping/verbreding op één vakgebied in de reguliere groep (met Levelwerk)
2) verdieping/verbreding op alle vakgebieden in de reguliere groep (met Levelwerk)
3) verdieping/verbreding op alle vakgebieden in de reguliere groep (met Levelwerk) én een dagdeel Uitdaagklas per week met gelijkgestemden buiten de groep.
4) vanaf schooljaar 2020-2021: een groep voor hoogbegaafde leerlingen.

Klik hier voor de flyer over onze HB-groep.