De Vreedzame School

08-03-2019
Blok 5 'Iedereen draagt zijn steentje bij'
De komende periode werken we aan blok 5: 'Iedereen draagt zijn steentje bij'.
Wij willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dit kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Om dit te bereiken krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school ontstaat er een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat er in de klas gebeurt. In de Vreedzame School leren kinderen ruzies of conflicten op te lossen op een constructieve manier. Tijdens de lessen krijgen de kinderen hiervoor handvatten aangereikt. Natuurlijk worden de kinderen hierin begeleid door de leerkrachten, ze hoeven het niet alleen te doen. 
In blok 5 zijn de lessen gericht op:
-herkennen van boosheid bij jezelf en de ander
-leren omgaan met boosheid
-ruzies en conflicten leren goedmaken op een constructieve manier
-leren wanneer iets helpen is en wanneer iets bemoeien is
-activiteiten bedenken om het voor iedereen leuk te maken in de klas en school