De Vreedzame School

29-04-2019
Blok 6: "We zijn allemaal anders"

Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen.

De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.

  • In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen.
  • In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas.
  • In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal.
  • In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod.
  • In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten.
  • In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen.
  • In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.