De Vreedzame School

09-01-2019
Blok 4: We hebben hart voor elkaar.
De komende periode werken we aan blok 4: We hebben hart voor elkaar. Centraal in dit blok staat het leren ontwikkelen van een zorgzame houding voor een ander. Kinderen leren hun gevoelens te benoemen en zich te verplaatsen in een ander.

De lessen zijn gericht op:
 • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 • Het herkennen en benoemen van gevoelens.
 • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kan oproepen.
 • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
 • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
 • het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
 • Eerst afkoelen als je boos bent, anders kun je niet nadenken over een oplossing.
 • Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet.
 • Het nadenken wat je kunt doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt.
 • Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
 • Hoe je het met elkaar leuk kunt hebben.
 • Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.