De Vreedzame School

17-01-2019
Blok 4: We hebben hart voor elkaar.

Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.

De lessen zijn gericht op:

 • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 • Het herkennen en benoemen van gevoelens.
 • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
 • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
 • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst;  het gaat erom  hoe je ermee omgaat.
 • Het nadenken waar je boos van wordt  en welk gedrag je dan vertoont.
 • Eerst afkoelen als je boos bent,  anders kan je niet nadenken over een oplossing.
 • Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet.
 • Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt.
 • Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
 • Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
 • Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.