De Vreedzame School

27-09-2019
Blok 2: We lossen conflicten zelf op.

Doel: kinderen leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.

Wat is het verschil tussen een conflict en een ruzie? Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten horen bij het leven; je probeert ze op een positieve manier op te lossen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want we reageren verschillend op conflicten. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. De kinderen leren een stappenplan om conflicten zelf op te lossen.

De kinderen leren:

  • om een conflict zelf goed op te lossen.
  • om win-win oplossingen te bedenken.
  • om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
  • om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.

Rode pet - agressief, je bent boos en wordt driftig.
Blauwe pet - weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
Gele pet - stevig, je komt op voor jezelf.