De Vreedzame School

09-09-2019
Blok 1: We horen bij elkaar.

Doel: De leerlingen leren elkaar beter kennen.

Dat doen we door:

  • te praten over de sfeer in de groep.
  • elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet.
  • een takenlijst van de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen.
  • te leren dat iedereen een eigen mening mag hebben.
  • afspraken te maken met de groep.
  • samen te werken.