Schoolkalender - Algemene Leden Vergadering (door de ouderraad), deze komt te vervallen

Data:
21-09-2020
19:45 - 20:30