Samen leren, samen leven

Onze school

Katholieke basisschool De Griffel ligt in de wijk Zeist-West. De school heeft tien groepen gehuisvest in ruime, frisse lokalen. De meeste van onze ongeveer 230 leerlingen wonen in de directe omgeving van de school. Behalve kinderen van katholieke huize zitten er ook kinderen van diverse andere (geloofs-)overtuigingen en achtergronden op De Griffel. De basisschool ressorteert onder Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs Het Sticht in Zeist, waar in totaal negen basisscholen (11 locaties) in Baarn, Den Dolder, Driebergen, Doorn, Wijk bij Duurstede en Zeist deel van uit maken.

Identiteit

Als team zijn wij ons zeer bewust van de multiculturele samenleving waarvan de school deel uitmaakt. Het pedagogisch handelen krijgt mede gestalte door het hanteren van waarden en normen die gebaseerd zijn op onze geloofsovertuiging. Onze school biedt plaats aan kinderen en ouders die onze waarden en normen respecteren, ongeacht hun culturele en godsdienstige achtergrond.

We besteden aandacht aan onze identiteit in de lessen uit methoden ‘Trefwoord’ en ‘De Vreedzame School’. Ook in het stuk burgerschapsvorming en sociale integratie komt dit aan bod. Vier maal per jaar hebben wij een gezamenlijke viering in het Kerkelijk Centrum. In groep 4 kunnen de kinderen hun eerste communie doen. Verder besteden we aandacht aan de Vredesweek en doen we mee aan de vastenactie.

Waar staat De Griffel voor?

Kwaliteit

De Griffel is een school die streeft naar veelzijdig en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Onderwijs dat past bij het individuele kind, gebruikt maakt van goede lesmethodes en dat gegeven wordt door deskundige leerkrachten. We gaan met de tijd mee en hebben voor diverse vakken specialisten in huis. Zo is er een vakdocent gymnastiek en muziek aanwezig en hebben we twee ICT-coördinatoren die de ontwikkelingen bijhouden en daar op inspelen. Samen leren!

Ontwikkeling

We hebben oog voor de individuele behoeften van uw kind. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo, met zijn/haar eigen talenten. Leren is belangrijk, maar wij kijken ook graag verder: hoe voelt uw kind zich en hoe gaat het om met alles wat hij of zij meemaakt? Thuis, in de klas en met vriendjes of vriendinnetjes. Ook creëren we een omgeving voor uw kind waarin veiligheid en respect belangrijke waarden zijn. We volgen ieder facet van de intellectuele en de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind. Alle gegevens worden in een speciaal leerlingvolgsysteem bijgehouden, zo monitoren we de ontwikkelingslijn van alle leerlingen. Daar stemmen wij onze onderwijsinstructie, begeleiding en niveau op af. Dit doen de leerkrachten in samenwerking met de intern begeleiders. We richten ons zowel op het kind dat extra begeleiding nodig heeft als op het kind dat meer uitdaging nodig heeft. Hiervoor hebben we diverse instrumenten binnen de school ontwikkeld.
Voor specifieke ondersteuningsvragen kunnen we de intern begeleidsters, tutor, remedial teacher, schakelleerkracht, ICT’ers en hoogbegaafdheidscoördinator inzetten. Samen leren is samen leven!

Betrokkenheid

Samen leren en samen leven doe je niet alleen. Behalve interne en externe specialisten kunnen we voor uw kind zo nodig ook een aantal deskundigen van Het Sticht inschakelen zoals een orthopedagoog en dyslexiespecialist. En we doen graag een beroep op u als ouder. Samen kunnen we uw kind verder helpen. Samen zijn we verantwoordelijk voor uw kind, met vertrouwen, duidelijkheid, eerlijkheid en respect naar elkaar toe. Daar begint het mee. Samen leren en samen leven is samen werken!