Schooltijden & vakanties

klok

Groep 1 t/m 4

Maandag, dinsdag, donderdag: 08.45 uur tot 14.45 uur:
Woensdag: 08:45 uur  tot 12:30 uur !!
Vrijdag: 08:45 uur tot 12:20 uur.

Groep 5 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08:45 uur tot 14:45 uur.
Woensdag : 08:45 uur – 12:30 uur!!

Wij werken met een continu rooster. Alle kinderen eten op school onder begeleiding van de leerkracht. Na het eten gaan de kinderen onder toezicht naar buiten.

De schoolbel gaat 10 minuten over half 9 zodat er op tijd gestart kan worden. Een kwartier voor schoolbegin wordt er door een leerkracht op de speelplaats gesurveilleerd. Wilt u de kinderen daarom niet te vroeg naar school sturen? Bij het halen en brengen van de kinderen uw auto of fiets graag op een verkeersveilige manier neerzetten. Wij adviseren u om de auto op het parkeerterrein bij het winkelcentrum te parkeren. Het is maar een heel klein stukje lopen naar de school en even frisse lucht en beweging is ook prettig. Kleinere kinderen worden vaak door de ouders naar binnen gebracht. Wilt u daarbij het tijdstip van beginnen in de gaten houden en voor een evt. gesprekje met andere ouders een plaats buiten de klas kiezen, zodat de leerkracht op tijd kan beginnen. Vanaf de tweede helft van groep 3 gaan de kinderen zelfstandig het klaslokaal in (dus zonder ouders).

De groepen 1 en 2 beginnen de ochtend met een ‘spelinloop’. Dit houdt in dat de ouders/verzorgers om 8.35 uur met de kinderen mee naar binnen gaan. De kinderen spelen en de ouders/verzorgers mogen er bij blijven tot 08:45 uur. Het ‘muziekje’ geeft aan dat de kinderen gaan opruimen en dat de ouders vertrekken.

vakantie

Vakantierooster 2018-2019

Zomervakantie vrij  13-07-2018 12.20uur t/m zo  26-08-2018
Herfstvakantie za   20-10-2018 t/m zo  28-10-2018
Kerstvakantie vrij  21-12-2018 12.20uur t/m zo  06-01-2019
Krokusvakantie za   23-02-2019 t/m zo  03-03-2019
Pasen/Meivakantie vrij  19-04-2019 t/m zo  05-05-2019
Hemelvaart do   30-05-2019 t/m zo  02-06-2019
Pinksteren za   08-06-2019 t/m ma 10-06-2019
Zomervakantie vrij  19-07-2019 12.20uur t/m zo  01-09-2019

Het is niet toegestaan buiten de hierboven genoemde vakanties nog eens extra vakantiedagen op te nemen. Wij vragen u uitdrukkelijk dit vakantierooster aan te houden.

Studie(mid-)dagen team > de school is dan gesloten

dinsdagmiddag 20 november 2018
vanaf 12:20 uur
maandagmiddag 21 januari 2019
vanaf 12:20 uur
dinsdag 11 juni 2019 hele dag
= aansluitend aan pinksterweekend