Passend Onderwijs

Het Samenwerkingsverband ZOUT (Zeist Oost Utrecht)

Schermafbeelding-2014-09-12-om-19.59.59Op 1 augustus 2014 is de Wet  Passend onderwijs ingevoerd. Door deze wet zijn scholen nauwer met elkaar gaan samenwerken. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat álle kinderen het onderwijs, de ondersteuning en de begeleiding krijgen die zij nodig hebben.

Wet passend onderwijs

De Wet passend onderwijs is ingevoerd om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar een basisschool in de buurt kunnen.
De scholen voor het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs blijven in onze regio gewoon bestaan. Deze scholen zijn bedoeld voor kinderen die ondersteuning nodig hebben die op de basisschool niet beschikbaar is. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Het motto is: regulier waar kan, speciaal waar moet.

Wat is er veranderd?
Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier altijd nauw bij betrokken en scholen werken intensief samen. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en er zijn geen rugzakjes meer.

De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen met behulp van samenwerkingsverband  ZOUT georganiseerd en betaald.

Nieuwe aanmeldingen
Mocht er sprake zijn van specifieke zorg dat bespreekt u dat bij het intakegesprek. De school overlegt intern en met u welke onderwijsbehoefte uw kind heeft en of de school daarin kan voorzien eventueel met externe hulp vanuit het samenwerkingsverband.
Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u. Op De Griffel wordt altijd goed gekeken naar de zorg die er al in een (bestaande) groep moet worden geboden (ook in relatie met het leerlingaantal van de desbetreffende groep.). Op De Griffel vinden we het erg belangrijk dat ieder kind de passende zorg krijgt die het nodig heeft.

Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig?
In dat geval is er weinig veranderd voor uw kind.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
De Griffel is onderdeel van het samenwerkingsverband ZOUT (afkorting Zuidoost Utrecht). Op de website van samenwerkingsverband ZOUT kunt u alle schoolondersteuningsprofielen vinden van de scholen die bij ons zijn aangesloten. U kunt direct doorklikken naar de schoolwebsite en het schoolondersteuningsprofiel. Voor meer informatie zie de website www.swvzout.nl.

Nader onderzoek
Als voor ons niet duidelijk is wat de onderwijsbehoefte is van de leerling, kan de school een beroep doen op het School Ondersteunings Team (SOT) van het samenwerkingsverband ZOUT (mensen uit het speciaal basisonderwijs). Zij zorgen voor ondersteuning van de groepsleerkracht en observeren uw kind. In overleg met ouders kan ook besloten worden tot een onderzoek naar intelligentie en/of gedrag. Het is (ook) mogelijk om dit intern uit te voeren. Een aanvraag tot onderzoek komt altijd voort uit een handelingsgericht traject en bevat een hulpvraag. Na de test volgt altijd een verslag dat wordt ondertekend door een GZ-psycholoog.

Zowel voor het inschakelen van het SOT als psychodiagnostisch onderzoek worden ouders altijd geïnformeerd en wordt er schriftelijke toestemming gevraagd.

Contactgegevens

Samenwerkingsverband ZOUT
Laan van Vollenhove 3043
3706 AL Zeist
E-mail: info@swvzout.nl
Website: www.swvzout.nl
Met handige links naar scholen en hun schoolondersteuningsprofiel!