Missie en visie

mis

De missie geeft weer waar wij als school voor staan en wat wij willen bereiken. Een missie vormt de basis, het DNA en verleent de uiteindelijke identiteit aan de school.

De Griffel biedt leerlingen goed en modern onderwijs, met specifieke aandacht voor hun persoonlijke mogelijkheden en achtergrond, in een inspirerende en veilige leer- en leefomgeving, waarbinnen het kind optimaal kan groeien en bloeien.

Visie
De visie beschrijft op welke wijze de missie handen en voeten krijgt. Aan de hand van de volgende kernwaarden geven wij onze missie vorm en inhoud: Kwaliteit, ontwikkeling en betrokkenheid.

Kwaliteit

De Griffel is een school die streeft naar veelzijdig en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Onderwijs dat past bij het individuele kind, gebruikt maakt van goede lesmethodes en dat gegeven wordt door deskundige leerkrachten. We gaan met de tijd mee en hebben voor diverse vakken specialisten in huis. Zo is er een vakdocent gymnastiek en muziek aanwezig en hebben we twee ICT-coördinatoren die de ontwikkelingen bijhouden en daar op inspelen. Samen leren! 

Ontwikkeling

We hebben oog voor de individuele behoeften van uw kind. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in een eigen tempo. Leren is belangrijk, maar wij kijken ook graag verder: hoe voelt uw kind zich en hoe gaat het om met alles wat hij of zij meemaakt? Thuis, in de klas en met vriendjes of vriendinnetjes. Ook creëren we een omgeving voor uw kind waarin veiligheid en respect belangrijke waarden zijn. We volgen ieder facet van de intellectuele en de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind. Alle gegevens worden in een speciaal leerlingvolgsysteem bijgehouden, zo monitoren we de ontwikkelingslijn van alle leerlingen. Daar stemmen wij onze onderwijsinstructie, begeleiding en niveau op af. Dit doen de leerkrachten in samenwerking met de intern begeleiders. We richten ons op het kind dat extra begeleiding nodig heeft, maar ook op het kind dat meer uitdaging nodig heeft. Hiervoor hebben we diverse instrumenten binnen de school ontwikkeld. Voor specifieke ondersteuningsvragen kunnen we de intern begeleidsters, tutor, remedial teacher, schakelleerkracht, ICT’ers en hoogbegaafdheidscoördinator inzetten. Samen leren is samen leven!

Betrokkenheid

Samen leren en samen leven doe je niet alleen. Behalve interne en externe specialisten kunnen we voor uw kind zo nodig ook een aantal deskundigen van Het Sticht inschakelen zoals een orthopedagoog en dyslexiespecialist. En we werken graag samen met u als ouder. Samen kunnen we uw kind verder helpen. Samen zijn we verantwoordelijk voor uw kind, met vertrouwen, duidelijkheid, eerlijkheid en respect naar elkaar toe. Daar begint het mee. Samen leren en samen leven is samen werken!