Talentontwikkeling

Kunst en Cultuur, de uitdaagklas en de ateliermiddag       

talentBasisschool de Griffel vindt het belangrijk dat alle leerlingen gestimuleerd worden zich creatief en kunstzinnig te ontwikkelen. Niet alleen kennisoverdracht, maar ook talentontwikkeling. Daarom is er naast het aanleren van de basisvaardigheden als taal en rekenen ook Kunst- en cultuuronderwijs een speerpunt van de Griffel.

Hiervoor is een prachtige onderwijslijn ontwikkeld door Netwerk Cultuureducatie Zeist. Dit is een samenwerkingsverband van de cultuuraanbieders in Zeist, te weten: het Kunstenhuis, de Zeister Muziekschool, Meander Omnium, regiocultuurcentrum IDEA, Kunst Centraal en kunstenaars uit de omgeving.
De leerlingen krijgen diverse lessen op het gebied van dans, beeldende kunst, cultureel erfgoed, muziek, taal & media en theater. Lokale cultuuraanbieders en kunstenaars in de omgeving van de school werken mee aan dit programma. Hierdoor kan het zomaar zijn dat de groep in een van de lessen bezoek krijgt van een kunstenaar, muzikant, archeoloog of monumentenwachter uit de buurt.

Voor meer informatie over het scholenaanbod van Zeist gaat u naar: http://kunstenhuis.nl

De school maakt ook gebruik van het aanbod van Kunst Centraal, het zgn. Kunstmenu. Elke groep krijgt daardoor de gelegenheid om kennis te maken met een vorm van theater. Voor de kleuters kan dat bijvoorbeeld een poppenspel zijn en groep 8 gaat naar een echt theater zoals FIGI of Vredenburg in Utrecht voor een aantrekkelijke voorstelling.

De talentontwikkeling wordt ook ‘gevoed’ door de mogelijkheid om deel te nemen aan de uitdaagklas van de Griffel.  De doelstelling van de uitdaagklas is tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van meerbegaafde kinderen van groep 5 t/m groep 8, zowel op intellectueel, creatief als op sociaal-emotioneel gebied.

De uitdaagklas “is een plek waar het kind even helemaal zichzelf kan zijn, zich niet hoeft aan te passen of in te houden, omdat anderen hem/haar anders ‘raar’ of een ‘wijsneus’ vinden. Het is een plek waar het kind zich gezien en geaccepteerd moet voelen. Het ontdekt dat er ook andere kinderen zijn die hetzelfde in elkaar zitten, er is herkenning.” (Ponte, Capelle a/d IJssel)

En tot slot benoemen we de ateliermiddag. Eén middag in de week werken de leerlingen van groep 5 t/m 8 in diverse ateliers. Ze kunnen kiezen uit diverse workshops zoals koken, techniek, tekenen, handvaardigheid, toneel en dansen. Ook worden er ouders en externen uitgenodigd om te komen vertellen over hun beroep en/of passie.