KMN Kind & Co

defini

Per 1 augustus 2007 heeft de school de verplichting opgelegd gekregen buitenschoolse opvang te organiseren. Een en ander is vastgelegd in de Wet Opvang Kinderen, kortweg de WOK.

De wet geeft aan dat de school de aansluiting met de buitenschoolse opvang moet regelen, wanneer ouders hierom vragen. Veel scholen, waaronder De Griffel, hebben gekozen voor de zogenoemde makelaarsrol. De makelaarsrol houdt in dat de school tot overeenkomst komt met een of meer – het lokaal aanbod speelt hier een rol – organisaties voor kinderopvang en daarmee de uitvoering van de opvang uitbesteedt.

De Griffel heeft de voor- en buitenschoolse opvang ondergebracht bij KMN Kind & Co. De ouders/verzorgers maken zelf afspraken over vóór- en naschoolse opvang met KMN Kind & Co.

KMN Kind & Co maakt voor en na school gebruik van een van onze kleuterlokalen. De kinderen van onze school van 4 t/m 7 jaar kunnen hier geplaatst worden. De voorschoolse opvang is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Meer weten? Klik op onderstaande link.

http://www.kmnkindenco.nl