Het Sticht

Sticht

De Griffel is aangesloten bij het schoolbestuur Het Sticht. Bij Het Sticht zijn nog negen andere scholen aangesloten met in totaal 2120 leerlingen in de gemeenten Zeist (Den Dolder), Baarn, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Het Sticht wordt geleid door een College van Bestuur, bestaande uit Kees Timmers (voorzitter) en Marleen Remmers.
Meer informatie vindt u op www.hetsticht.nl.

Ontwikkeling en naamgeving

Het Zeister kerkbestuur opende op 26 oktober 1880 de eerste school.
Per 27 december 1971 werd onder de naam van Stichting Scholen voor R.KKleuter- en Basisonder-wijs Zeist, het bevoegd gezag uitgeoefend over de katholieke kleuter- en lagere scholen in Zeist.

Het betrof een fusie van:

  • de “Stichting Scholen Parochie H.Familie” met de Willibrordusschool (1952),          de kleuterschool “Pastoor Meurs”(1953) en Bonifatiusschool (1954);
  • de “Stichting John F. Kennedyschool” (J.F. Kennedyschool (1963);
  • het bestuur van de St. Josephparochie met de Mariaschool (1880), de                  Paulusschool (1964), Kees Burgerschool (1969), de RK                                        Vollenhoveschool (1970) en de kleuterscholen H. Theresia, Rozemarijn en Sint      Janneke.

In 1984 ging de R.K. Vollenhoveschool over in de Kees Burgerschool.
In 1985 werden kleuter- en lagere scholen samengevoegd tot basisscholen.
Een door overheidsbeleid noodzakelijke schaalvergroting (1995) heeft geleid tot samenvoegingen en tot het ontstaan van de huidige Zeister scholen:

  • De Damiaanschool (Mariaschool en Paulusschool);
  • De Griffel ( Bonifatiusschool en Willibrordusschool);
  • De Kameleon (Kees Burgerschool en J.F. Kennedyschool).

Door de overdracht door het R.K. Bestuur Doorn van de Daltonschool Nicolaas (1995) werd de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Katholiek Basisonderwijs Zeist en omstreken.
Per 1 janauari 2000 droeg het bestuur Petrus Xaverius de Valkenheuvelschool te Driebergen over aan de Stichting Katholiekbasisonderwijs Zeist e.o.
Op dezelfde datum gevolgd door de Stichting Katholiek Basisonderwijs Wijk bij Duurstede met de Hoeksteen en de St. Jozef.
Per 1 januari 2002 voegde het RK Schoolbestuur Baarn de twee onder haar bestuur ressorterende scholen (Montinischool en St. Aloysius) toe.

Het Sticht
De stichting kreeg door de uitbreiding met scholen in andere gemeenten een regionaal karakter. Om die reden ontstond de behoefte aan een naamswijziging.
De keuze voor “Het Sticht” is per 1 januari 2002 definitief doorgevoerd. “Het Sticht” betreft de historische naam voor het territorium van het bisdom Utrecht buiten de stad Utrecht.
Het Sticht omvat vanaf 1 januari 2002 het bevoegd gezag van acht basisscholen met totaal ruim 2000 leerlingen in de gemeenten Zeist, Den Dolder, Utrechtse Heuvelrug (Doorn, Driebergen), Wijk bij Duurstede en Baarn. De scholen zijn gevestigd in totaal 11 locaties.

Het Sticht heeft twee onafhankelijke externe vertrouwenspersonen benoemd om u bij te staan in situaties waarin u behoefte heeft aan een klankbord of gesprekspartner. Dat kunnen situaties zijn waarin u bepaalde zorgen hebt die de school betreffen en die u al met de schoolleiding heeft besproken. Als u niet tevreden bent over de manier waarop het contact met de school verloopt, kan het moeilijk zijn om hiervoor een passende oplossing te vinden of uw klacht kenbaar te maken. De externe vertrouwenspersoon kan u hierbij begeleiden. De contactgegevens vindt u in de schoolgids hoofdstuk 9.