Groep 5

Welkom bij groep 5!

Wist u dat:

er 24 leerlingen in groep 5 zitten?

groep 5 twee juffen heeft? Juf Marjolein op maandag, dinsdag en woensdag en juf Monique op donderdag en vrijdag.

groep 5 op donderdag een stagiaire heeft die juf Floor heet en dat zij van Texel komt?

groep 5 de afgelopen weken heel hard heeft gewerkt?

er naast rekenen, spelling en taal veel nieuwe vakken in groep 5 zijn? Zoals: Engels, natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en begrijpend lezen.

er op vrijdagmiddag Griffel Atelier voor de groepen 5-8 is? En dat de kinderen dan mogen kiezen wat ze willen doen. Zoals bijvoorbeeld: koken, toneel, dans, handvaardigheid, tekenen en techniek? En dat de resultaten van deze lessen, na 4 middagen, aan elkaar worden gepresenteerd?

een aantal kinderen op maandag naar de uitdaagklas gaat en op vrijdag naar Spaanse les?

groep 5 een hele gezellige groep is en dat de kinderen punten sparen om iets leuks van te doen?

de kinderen op dinsdag en vrijdag gym hebben in de sportzaal op de Koppeling en dat zij heel sportief zijn?

er iedere week een les uit De Vreedzame School wordt gegeven?

de kinderen taakjes hebben en dat zij die taakjes heel goed uitvoeren en dat daarom ons lokaal altijd zo netjes is?

de kinderen in de pauze heel leuk samen spelen en een boef / politiespel hebben bedacht?

u altijd van harte welkom bent om langs te komen en een kijkje te nemen in onze groep?

er regelmatig koffieochtenden in onze keuken worden georganiseerd voor de ouders en u van harte welkom bent?

groep 5 op 25 oktober naar de Boswerf is geweest en daar een hele leuke ochtend in het bos heeft gehad?