De Vreedzame School

De Vreedzame School

Algemeen

De-vreedzame-schoolOnze school werkt met het programma van De Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.

Wat ons team aanspreekt is de positieve insteek van de Vreedzame School. We doen veel aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen en daar sluiten de uitgangspunten van de Vreedzame school goed bij aan. Met behulp van dit programma willen we het sociale klimaat op school versterken.

Kinderen kunnen heel veel en dat willen we zo veel mogelijk benutten. We willen graag een school zijn waar iedereen zich thuis voelt.

U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een complexe maatschappij. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Binnen het programma van De Vreedzame School gaan de kinderen op een positieve manier met elkaar om. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar het zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Blokken van het programma

De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s/blokken aan bod komen:

______uimages_conflictenzelfoplossen.jpg Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar).
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten).
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie).
Blok 4 We hebben hart voor elkaar (over gevoelens).
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid).
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van blok 1. In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het programma aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.

Wat leren de kinderen?

De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aan bod:
Vreedzaam-horen-bij-elkaar

-        Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
-        Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
-        Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
-        Herkennen van gevoelens.
-        Omgaan met gevoelens.
-        Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
-        Conflicten oplossen door win-win situaties.
-        Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
-        Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.

Meer weten?
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.

Ons protocol burgerschapsvorming sluit aan bij de uitgangspunten van De Vreedzame school. Dit protocol vindt u onder de link Documenten.